Görüntülenen Etiket

sıfa sistemi

Kuantum sözlük anlamı olarak "Bir dalganın olası değerlerinin alt değer kümelerinden biri" anlamın taşır. İngilizce'de "Quantum", Latince'de "Quantus" olarak kullanılan kuantum, atom düzeyindeki, hatta atomdan daha küçük parçacıkların fizik kurallarını tanımlamakta kullanılır. Kuantum teorisi, bilim ve insanlık tarihinin üzerinde oldukça sık tartışmalara konu olan teorilerinin en başında gelir. Kuantum nedir önce ona bakmak lazım "Kuantum teorisi,…